Vitajte na mojej stránke!


Osobné portfólio

ADRESA

Pracovisko: Bratislava
Ulica, číslo: Športová 5
PSČ, obec: 831 04 Bratislava

JAZYKY

chorvátsky, nemecký, srbský, český, bosniansky, ruský

MIESTO ŠTÚDIA

FF UK Bratislava, 1991;
Filozofski fakultet Univerziteta, Zagreb, Chorvátsko, 1991;
Volkshochschule Nordestedt, SRN, 1992.

ŠPECIALIZÁCIA

právo, obchodné zmluvy, obchodná korešpondencia, ekonomika, politika, náboženstvo, história, reklamný a propagačný materiál, farmácia, všeobecné, sprievodcovské publikácie, filmové scenáre, rozprávky, poézia, beletria, náboženská literatúra a jazykové korektúry

INÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Publikačná činnosť: publikovanie prekladov i vlastných článkov, úvah, poézie a recenzií vo viacerých slovenských periodikách, vrátane cirkevných časopisov a novín; preklady a korektúry niekoľkých kníh, vrátane detskej, náboženskej a odbornej literatúry, článkov a i. + preklady „do šuflíka“ a vydanie – zatiaľ prvej - knihy + e-book „Zlato z Caxamalcy“ vo vlastnej réžii (2015). Od r. 2015 opäť pracujem na živnosť. Texty spracovávam prevažne v MS Word, Excel al. PowerPoint.

CERTIFIKÁTY A DIPLOMY

 • Diplom FF UK v Bratislave, 1991;
 • ZERTIFIKAT „Zentrale Mittelstufenprüfung“ GOETHE INSTITUT, Nordestedt, NSR, 1992
 • Diplom FF Univ. Zagreb, Croatia, 1991
 • IMB – kurz Práca na počítači, 1994
 • Jednoduché účtovníctvo, 1994
 • Súdna pečiatka zo srbského jazyka, 1995 (v r. 2005 som ju z administratívno-byrokratických dôvodov vrátila), t. č. bez pečiatky
 • ECDL Certifikát – Štart – Práca s počítačom, 2000
 • CAT Tools: Wordfast: (nepoužívam, resp. nemám prax)
 • Trados - SDL Trados Studio 2019

REFERENCIE

 • Prekladateľské agentúry FUDU, Konstans, Simulta, Abie, Germa, PTK-ECHO, Damako, Rekal, Alfa CZ, Prolingua HR, fy. Peter Smeriga, Mgr. Anna Galušová - Semantique. Language Studio, IJaV, fy. TOPKRAFT, TAD Invest, Matador, David Sulík, Monika Zaviš, EVS a i., 2000 – 2019
  preklady z/do srbčiny, chorvátčiny, bosančiny, nemčiny a pod. z rôznych vedných a tech. odborov + recenzia knihy M. Zaviš „Interrupcia“ a jazyk. kor. článkov D. Sulíka + recenzia jeho knihy „Sociálna trojčlennosť II“ – obe uverejn. v novinách „Nové slovo“, 2018;
 • Robert Paušič, 2018
  preklad knihy „Glava pro NEW“ zo srbčiny do SK
 • SCnet, 2015 - 2017
  preklad webovej stránky + materiálov, vrát. právnej a firem. dokumentácie zo srbčiny
 • OTTO BOCK SLOVAKIA s.r.o. + preklady z rôznych oblastí, 2009 – 2019 (od r. 2015 na živnosť)
  prekladateľské a korektorské práce, technické návody na používanie rôznych zdravotníckych pomôcok a ortopedicko-protetickej techniky a materiálu, preklady z nemčiny a češtiny + obchod. korešpondencia, jazyk. korektúra všetkých firemných tlačovín vyd. v slovenskom jazyku
 • Vydanie + preklady kníh na vlastné náklady, 2015 – 2017
  Jakob Wasserman: Zlato z Caxamalcy (+ tvorivé štipendium od Literárneho fondu) a Edzard Schaper „Legenda o štvrtom kráľovi“ (Die Legende vom vierten König), novela; rôzne krátke poviedky a články + neuverejn. preklady zo srbčiny (Ivo Andrić: Aska a vlk) a ruštiny kniha od Jeromonacha Trifona: „Zázraky posledných čias“ ; nepublikovaný preklad brožovanej knihy z nemčiny: „Diana román - Keď lúka znovu zakvitne“ („Wenn die Heide wieder blüht“), 2016; rozprac. preklad brož. knihy „Katrin a ochrnutý dvorný pán“ („Katrin und der gelähmte Hofherr“) + rozprac. preklad z nemčiny básnickej zbierky od Kristiane Allert-Wybranietz „Napriek tomu všetkému“ („Trotz allem dem“) + rozprac. preklad zo srbčiny básn. zbierky od Very Urumovej-Ruso „Hlas, ktorý nepočuť“ („Glas koji se ne čuje“) a rozprac. preklad z nemčiny knihy od Samuela Pfeifera „Der sensible Mensch“ (Citlivý človek). Jazykové korektúry kníh „Psychológia davu“ a „OSN – príprava na svetovú diktatúru“ – obe stiahnuté z internetu. Nepublikované. Preklad brožúry od Nikolaja Berďajeva „O hodnote kresťanstva a nehodnosti kresťanov“, 2016, z češtiny. Nepublikované.
  + vydanie mojej prvej e-book: Jakob Wasserman: Zlato z Caxamalcy („Das Gold von Caxamalca“), 2016 (Dibuk), Martinus, Bratislava 2015:
  https://www.martinus.sk/?uItem=215753
  + blog: https://lubalucanska.blog.sme.sk/c/373107/zlato-z-caxamalcy.html
 • Haulikov inštitút Trnava, 2016 – 2017
  preklad životopisného diela chorvátskeho autora Dr. Velimira Deželića st. o prvom slovenskom kardinálovi Jurajovi Haulikovi „Kardinál Juraj Haulik“ (ktorý v 18. a 19. storočí pôsobil v Chorvátsku a stal sa prvým záhrebským arcibiskupom a kardinálom), ktorej preklad zo starochorvátčiny (jazyka, či skôr zmesi chorv. nárečí, ktorými sa v Chorvátsku hovorilo v 18. a 19. st.) som dokončila v r. 2017.
 • Vyd. Zachej, 2016
  jazyková korektúra knihy „Zjavenia sv. Brigity švédskej“
 • Marijino Svjetlo – Medžugorie, 2014 – 2015
  preklad článkov komunity do nemeckého jazyka
 • Katarína Grich – výživová poradkyňa, 2015 – 2017
  preklady firemných materiálov ohľadom výživového poradenstva z nem. jaz.
 • TÜV SÜD Slovakia, 2010 – 2011
  preklady a korektúry nemeckých textov auditovej spoločnosti
 • Vyd. STÚ, 2010
  preklad odb. článkov pre prof. Kriša z oblasti vodohospodárstva do nemčiny
 • vyd. Advent-Orion, 2006
  spoluautorstvo pri korektúre prekladu knihy "Mnoho rúk - jedno poslanie", z angl. originálu jazyková korektúra knihy „Skrinka plná príbehov“
 • česká prekladateľská agentúra Alie, 2006
  spolupráca v oblasti prekladov obchodných zmlúv a korešpondencie a z rôznych iných oblastí
 • Geo Language Services Ltd., 2006
  britská prekladateľská agentúra Geo Language Services Ltd., s ktorou mám veľmi dobrú spoluprácu - prekladám a korigujem pre ňu texty z rôznych oblastí
 • ProZ.com, 2006
  registrácia na medzinárodnom portáli prekladateľov a tlmočníkov
 • agentúra CCJ, 2005-2006
  preklad. ag. Centrum cudzích jazykov, s ktorou mám dobrú spoluprácu v oblasti prekladov z rôznych oblastí
 • Krenčey Verlag, 2005-2006
  vynikajúca spolupráca vo viacerých oblastiach prekladu
 • prof. Milan Ďurica, 2005-2006
  preklad prednášky prof. Ďuricu "Slovenská politika v rokoch 1938-39" z nem. jazyka
 • vydavateľstvo Serafín, 2003
  preklad kníh z nemčiny: od Herberta Schneidera „Mystický život sv. Kláry z Assisi", 2003 a od Anselma Grüna „Duchovné vedenie u Octov púšte“, 1991
 • vydavateľstvo Lúč, 2003
  preklad knihy pre deti "Objavujeme Desať Božích prikázaní", z nem. orig.
 • vydavateľstvo Porta libri, 2003
  korektúra kníh "Božia dokonalosť" a "Kristova dokonalosť" z angl. orig.
 • Katolícke noviny, 2003
  uverejnenie prekladu rozprávky "Dve topánky" z chorvátčiny
 • vyd. ViViT, s.r.o., 2003
  "Príbehy dodnes živé" - príbehy Starej a Novej zmluvy; korektúra a porov. prekladu z nem. orig.
 • MSEJK, 2002
  "Duchovná hudba", preklad knihy z nemeckého originálu
 • vyd. ViViT, s.r.o., 2001-2019
  vydavateľstvo, s ktorým mám dodnes výbornú spoluprácu v oblasti prekladov a korektúr viacerých publikácií a článkov, každoročne je to najmä jazyková korektúra brožúry s biblickými zamysleniami na každý deň od viacerých prispievateľov ECAV „Tesnou bránou“, jazyk. kor. knihy „S Bohom preskočím aj múr“ a i. publikácií
 • prekl. ag. STILUS, 2003
  preklady z/do srbčiny, chorvátčiny, nemčiny
 • Centrum pre medzinárodno-právnu ochranu detí a mládeže, 2001 – 2007
  súdne preklady z/do srbčiny práv. dokumentácií
 • Jana Šubová, 2006
  Preklad brožúry od Elizabeth Hormannovej: „Dojčenie adoptívneho dieťaťa a relaktácia“
 • agentúra PTK-ECHO s.r.o., 2000-2006
  obchodné zmluvy, právna a ekonomická agenda mnohých firiem
 • ŠÚKL, 1999 – 2005 (+ pre prof. Žabku)
  preklady dokumentov a príbal. letákov + pre potreby farmaceutov a ďalšie spracovanie na ŠÚKL-i a i.
 • Prednáška pre M. F. DAPHNE, 2001
  Preklad prednášky p. Markusa Faulsticha + preklad zmluvy pre MUSU LUDENS
 • City University, 2001
  jazyková korektúra brožúry ohľadom riadenia ľudských zdrojov
 • Priatelia Zeme, 2001 – 2004
  Preklady článkov z/do nemčiny
 • Chorvátsky kul. zväz, 2001 – 2002
  preklady materiálov z/do chorvátčiny
 • Vyd. Slovart – JUNIOR, 1997
  preklad rozprávkovej knihy pre deti "Máme radi zvieratká" z nem. orig.
 • Vyd. Slovart – JUNIOR, 1996
  "Minirozprávky", preklad z nemeckého originálu
 • fy. ratiofarm s.r.o., 1998 - 99
  preklady SPC, príbalových letákov a registračnej dokumentácie firmy
 • štátne inštitúcie (súdy, prokuratúry), 1995-2005
  súdne preklady z/do srbského jazyka
 • Katolícke noviny, 1998 – 1999
  Recenzie kníh:
  Tonino Lasconi: Adolescenti pred zrkadlom, Don Bosco, Bratislava 1998;
  Bruno Ferrero: Niekedy stačí jeden slnečný lúč, Don Bosco;
  Gianni Ghiglione: Dar pre všetkých - Prežívanie chudoby, čistoty a poslušnosti v živote veriaceho laika, Don Bosco, Bratislava 1999;
  Gianni Ghiglione: Týždeň s Ježišom z Nazareta, DON BOSCO, Bratislava, 1998;
  Anton Hlinka: Keď zakvitne rumovisko - životopisná črta Nancy Hamiltonovej, Don Bosco, Bratislava 1998;
  Carlo Maria Martini: Návrat k Otcovi všetkých ľudí - Apoštolský list, Don Bosco, Bratislava 1999;
  Od drogy ku Kristovi - História dievčaťa hippie (S príhovorom Andreja Gasparina), Don Bosco, Bratislava 1998;
  Bruno Ferrero: Šťastní rodičia, Don Bosco, Bratislava 1998;
  Tonino Lasconi: Tajomná reč tela, Don Bosco, Bratislava 1998;
  Carlo Maria Martini: Veď ma po ceste života - Rozjímania pre chlapcov, Don Bosco, Bratislava 1999;
  Od drogy ku Kristovi - História dievčaťa hippie (S príhovorom Andreja Gasparina),Don Bosco, Bratislava 1998
  Luciano Cian: Zrodení pre let - Ako dospievajú mladí, Don Bosco, Bratislava 1998
  Ján Botík: Letanovce, Lúč, Bratislava 1998
  Lucinda Vardeyová: MATKA TERÉZIA - JEDNODUCHÁ CESTA, Alfa konti, s.r.o., Bratislava 1998
  Ramona Miller Ingrid Peterson: Modlíme sa s Klárou, Serafín, Bratislava 1998
  P. Bernard Ducruet OSB: Neznáma poslušnosť, Serafín, Bratislava 1999
  Willy Hoffsümmer: Objav svoje krídla, Lúč, Bratislava 1998
  Robert Sibenaler, Iva Štrbová: Objavujeme svätú omšu, Lúč, Bratislava 1997
  David Self: Pochopiť utrpenie, LÚČ, Bratislava 1997
  ThDr. Ján Babjak SJ: Rehole a kongregácie na Slovensku, Dobrá kniha, Trnava 1998
  Janusz Cegłowski: Svätý Stanislav Kostka, Dobrá kniha, Trnava 1998
  Henri J.M. Nouwen: V mene Ježiša, Dobrá kniha, Trnava 1998
  Maria Kączkowska: Víťazstvo lásky - páter Kolbe, Serafín, Bratislava 1998
  Paul Claudel: Výmena, Petrus, Bratislava 1998
  Jean Vanier: Prijať svoju ľudskosť, Serafín, Bratislava 1998
  + Publikovanie vlastných básní a článkov v niektorých číslach Kat. novín, Slovenskej republiky, Slovenských národných novín a v Spravodaji Spolku slovanskej vzájomnosti + preklady 4 článkov pre noviny ZMENA („Zákaz myslieť“), 1998 - 2002
 • Fy. KONSENS, s.r.o., založenie firmy – spoluzakladateľka a konateľka, 1995 - 1998
  manažovanie firmy – obchodné kontakty s nemeckými a rakúskymi dodávateľmi a slov. klientmi + preklady firemnej obchodnej korešpondencie, technickej dokumentácie k stavebným dielom na výrobu ortopedicko-protetických pomôcok z nem. a čes. jazyka a i.
 • vydavateľstvo IKAR, 1995
  preklad knihy "Móda pre malých", z nemeckého originálu
 • založenie živnosti na preklady a jazykové úpravy textov, 1994
  preklad katalógu kozmetiky AHAVA a mnoho iných prekladov
 • UNHCR, 1993
  môj prvý preklad do srbčiny – príručka „Dopravné pravidlá a značky v SR“ (spoluautorstvo s Jaroslavom Petrakom)

Navigačné menu:


© Mgr. Ľuba Lučanská - prekladateľka 2007 - 2019
Designed & coded by © UpLink & Fidelis 2007 - 2019
xhtml | css