Vitajte na mojej stránke!


O mne

Mgr. Ľuba Lučanská
Diplomovaná prekladateľka – slobodné povolanie

Prekladám dokumenty, vedecké texty, podklady k projektom a pod., pričom zákazníkovi dodávam hotové texty preverené špecializovanými konzultantami. Predpoklady na vysoko profesionálne výkony poskytujem vďaka jazykovému štúdiu a takmer 30-ročnej praxi v odbore ako prekladateľka odborne náročných textov, čo tvorí moju hlavnú pracovnú náplň. Súčasne mám rovnako bohaté skúsenosti v oblasti jazykovej korektúry slovenských textov.

Materinský jazyk: slovenčina
Cudzie jazyky: nemčina, chorváčtina, srbčina, čeština
Lingvistické výkony: preklady, korektúry, editovanie
Kvalifikácia: diplomovaná prekladateľka
Jazykové štúdium: Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, 1986-1991
Jazyková kombinácia: nemčina - srbochorvátčina
Odborné štúdium: prekladateľstvo – tlmočníctvo (1991)
Slavistický seminár v Záhrebe, Chorvátsko (1991)
Zentrale Mittelstufenprüfung na Goetheho Inštitúte v Nordestedte, Nemecko (1992)
Preklady: Všeobecné texty
odborné texty:
farmácia, medicína, cestovný ruch, obchodná korešpondencia, história, literárne a novinárske texty, politika, náboženstvo, výživové poradenstvo IT
Ďalšie služby: korektúry, editovanie

Navigačné menu:


© Mgr. Ľuba Lučanská - prekladateľka 2007 - 2019
Designed & coded by © UpLink & Fidelis 2007 - 2019
xhtml | css